Gröna folkhemmet på DN-Debatt: Sverige måste utvinna gröna metaller

Sverige har stor potential att utvinna gröna metaller, som exempelvis används för att bygga vindkraftverk och elbilar. Dessa är helt nödvändiga om vi ska klara klimatomställningen – ska Parisavtalet vara uppnåbart måste brytningen öka kraftigt. Ändå stannar metallerna i backen i Sverige. Vi är ödmjuka inför det faktum att gruvdrift inte är något som ska diskuteras lättvindigt, men Sverige har ett ansvar som inte går att ducka för.

På DN-Debatt föreslår Gröna folkhemmet att en ny regelmodell tas fram med syftet att se till så att de gröna metallerna kan plockas upp på ett säkert sätt som inte skadar människors hälsa och samtidigt bidra till klimatinvesteringar som gör det möjligt för fler att ställa om runt om i landet. Vi har inte alla svar färdiga, men med vårt förslag vill vi sätta fart på en nödvändig politisk diskussion utifrån ingångsvärden som de allra flesta bör kunna skriva under på.


Artikeln finns att läsa här: https://www.dn.se/debatt/fler-gruvor-maste-oppna-i-sverige-for-klimatets-skull/


Vid eventuella frågor/press:

kalle.sundin(at)gronafolkhemmet.se

(0)73-089 3077

One Response

  1. […] för tankesmedjan Gröna folkhemmet har skrivit en debattartikel i DN om att det behövs mer gruvbrytning i Sverige. Det är en rimlig inställning. Orsaken är enkel. Ska vi kunna ersätta fossildrivna bilar med […]

Comments are closed.