Inför S-kongressen: Gröna folkhemmet skriver om hur klimatpolitiken kan utmana högerpopulismen

Inför S-kongressen skiver Gröna folkhemmet i Arbetet om vad som krävs för att klimatpolitiken ska kunna utmana högerpopulismen: https://arbetet.se/2021/11/04/klimatpatriotism-kan-fa-socialdemokraterna-att-pa-allvar-hota-sd/