Magnus Nilsson: Vet inte M hur en vattensäng funkar?

Jag råkade kasta ett öga på Moderaternas Facebooksida och läste: ”MER KÄRNKRAFT FÖR KLIMATET: stabil svensk kärnkraft ska få byggas ut så den kan konkurrera ut smutsig kolkraft, och göra din värld miljövänligare.”

Det verkar som att M inte förstår hur EU:s utsläppshandel fungerar.

Sedan 2005 omfattas all tung industri, alla stora energianläggningar och sedan 2012 även flygtrafiken inom EES (EU28 + Island, Lichtenstein och Norge) av EU:s system med utsläppshandel. För varje ton koldioxid de här verksamheterna släpper ut måste de till kommissionen lämna in en utsläppsrätt, annars väntar höga böter. En del av utsläppsrätterna delas ut gratis, men huvuddelen säljs vid offentliga auktioner.

Genom att bestämma hur många utsläppsrätter som totalt ska ges ut har politikerna satt ett tak för hur stora de totala framtida utsläppen från verksamheterna kan bli. Med nuvarande lagstiftning återstår ett totalt framtida utsläppsutrymme på 35-36 miljarder ton koldioxid. Det är ungefär 20 års utsläpp på nuvarande nivå. Sen är koldioxidutsläpp förbjudna.

Den här konstruktionen betyder att storleken på koldioxidutsläppen inte påverkas av om vi behåller, bygger ut eller avvecklar kärnkraften. Det kan tänkas att kolkraften får det lite kärvare om kärnkraften byggs ut – om elproduktionen ökar kommer ju priset på el sannolikt att falla och kolkraftens lönsamhet att försämras.

Men att kolkraftverk eventuellt stängs leder inte till att utrymmet för koldioxidutsläpp förändras, bara att utsläppen kommer att ske inom någon annan sektor, till exempel inom flyget eller cementindustrin. Det kallas ”vattensängseffekten” – det som trycks ner på den ena sidan höjs på den andra.

Så jag frågade M om deras kärnkraftssatsning var kopplad till en skärpning av reglerna för utsläppshandeln. Men det svarade de aldrig på. De har uppenbarligen aldrig sovit i en vattensäng…

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson är miljökonsult och ordförande i Reimersholmes S-förening.