Idésmedjan Gröna folkhemmet

Om oss och vår vision

Idésmedjan Gröna folkhemmet startades i februari 2019 av medlemmar ur S-föreningen Socialdemokrater för miljö och jämlikhet. Målet är att uppfylla följande syften:

1. Sätta igång ett idéarbete med målet att skapa en klimatpolitik som kommer alla till del – som vi finansierar gemensamt, inte var för sig. Högljudd debatt om konsumtionsmoral får inte överrösta samtalen om samhällsinvesteringar.

2. Bedriva ett påverkansarbete för att socialdemokratin ska sluta outsourca klimatfrågan till andra partier och aktörer.

Känner du att det behövs en jämlikhetskapande klimatpolitik så som beskrivs här? Då är det dags att fylla i det här formuläret och engagera dig utifrån dina kompetenser och intressen. Skriv om dina idéer, tipsa om viktiga förslag, delta i spännande möten och bli en del av ett nätverk av engagerade för att skapa nya politiska verktyg. Tillsammans kan vi driva fram en modern grön reformistisk rörelse.

Sverige behöver en klimatpolitik för alla

Svensk politik är hård mot den som saknar resurser att leva klimatvänligt. Den bestraffar och beskattar, men stärker allt för sällan möjligheterna att ställa om i gengäld. Ofta är det de som har svårast att byta livsstil som får minst tillbaka för sina miljöavgifter.

Den som springer mot busshållplatsen för att hinna med morgonens enda avgång från hemorten har svårt att omfamna förslag på högre bensinskatt. Den som gång på gång drabbas av tågförseningar i sitt veckopendlande blir bekymrad om flygplatsen i länet stängs. Den som arbetar i en industri som står för stora utsläpp kan inte glädjas åt en grön strukturomvandling om inte samhället visar att denne kommer ges stöd att skifta yrkesbana. För många blir mötet med miljörörelsen en exkluderande erfarenhet – högljudd konsumtionsmoralism som överröstar samtal om gröna reformer.

Det vill vi ändra på. Om inte påtryckningarna för att förändra individers konsumtion matchas med kraftfulla gemensamma investeringar så kommer inte omställningen att lyckas. Vi behöver fler, snabbare och punktligare tåg. Kollektivtrafiken måste byggas ut kraftigt – i stora delar av landet är den så eftersatt att den knappt ses som ett alternativ. Industrin behöver omställningsfonder och fler forskningssatsningar. Beredskapen för extremväder måste stärkas. Transporterna behöver elektrifieras. Kapaciteten i elnäten behöver förbättras. Vi behöver öka stimulanserna så att fler klimatsmarta bostäder kan byggas. Listan kan göras lång.

Men det är uppenbart att det idag inte finns tillräcklig vilja hos partierna att skapa det gröna ekonomisk-politiska utrymme som krävs. Kvar blir då att flytta fokus från budgetmotioner till enskilda individers livsstilsval. Istället för att utgå ifrån samhällsekonomi har klimatdebatten blivit en moralisk och kulturell diskussion om rätt och fel – en isolerad sakfråga istället för en integrerad del i synen på välfärdssamhället. 

Senaste gången socialdemokratin hade en sammanhållen idé om hur klimatfrågan ska bli en del av svensk välfärd var när Göran Persson lanserade sin vision om det Gröna folkhemmet. Men när budgetarna skulle saneras fick planerna stå åt sidan och sedan dess har frågan mer eller mindre outsourcats till andra partier och aktörer. Det håller inte.

Genom reportage, krönikor, minirapporter, seminarier och annat redaktionellt material vill vi nå bortom konsumtionsmoralism och även rikta fokus mot vad vi kan uppnå med en investeringsdriven politik som är medveten om klass och de ojämlika förutsättningar som råder i olika delar av landet. Vi vill koppla samman kunskap och engagemang med berättelser om vad som behövs i människors vardag. Vi är många som kräver en avsevärd grön socialdemokratisk ambitionshöjning.